صفحه ۲۰۹

باشد پس آن را پر می‎کند از عدل و داد، و اگر نباشد از دنیا جز یک روز خدا آن روز را طولانی می‎کند تا این خلیفه حاکم شود، و او از عترت رسول خدا(ص) از اولاد فاطمه است، جد او حسین بن علی بن ابی طالب و پدر او حسن عسکری پسر امام علی النقی پسر محمد التقی پسر امام علی الرضا پسر امام موسی کاظم پسر امام جعفر صادق پسر امام محمد باقر پسر امام زین العابدین علی پسر امام حسین پسر امام علی بن ابی طالب است. نام او نام رسول خداست، مسلمانان بین رکن و مقام با او بیعت می‎نمایند، در خلقت شبیه رسول خدا(ص) ولی در اخلاق از او نازلتر است زیرا احدی مانند رسول خدا(ص) نیست.]

ملاحظه فرمایید برحسب نقل شعرانی از کتاب فتوحات نام پدران حضرت مهدی به ترتیب تا امام اول علی بن ابی طالب (ع) در آن کتاب ذکر شده است، ولی در فتوحات چاپ بیروت که نزد اینجانب می‎باشد از جمله "و والده الحسن العسکری" تا "الامام علی بن ابی طالب" از وسط حذف شده، و متأسفانه ظاهرا این قبیل تحریفات عمدی در کتابهایی که اخیرا چاپ می‎شود کاری است رسمی و متعارف."

فلسفه غیبت و انتظار فرج

منصور: "امام باید حافظ دین و مفسر قرآن و پیشوای جامعه باشد، پس طبعا باید در بین جامعه حضور داشته باشد و امام غایب برای جامعه نتیجه ندارد."

ناوبری کتاب