صفحه ۲۰۷

2 - جابر بن عبدالله انصاری نقل می‎کند که رسول خدا(ص) فرمودند: "المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی اشبه الناس بی خلقا و خلقا، تکون له غیبة و حیرة تضل فیه الامم ثم یقبل کالشهاب الثاقب و یملاها عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا"بحارالانوار، ج 51، ص 72 [مهدی از اولاد من می‎باشد، نام او نام من و کنیه او کنیه من است، او از نظر خلقت و اخلاق شبیه ترین مردم به من است؛ برای او غیبت و تحیری خواهد بود که امت ها در آن گمراه می‎شوند، سپس مانند برق بانفوذ می‎آید و زمین را پر از عدل و داد می‎کند پس از این که از ظلم و ستم پر شده باشد.]

3 - ابوسعید خدری از رسول خدا(ص) نقل می‎کند که فرمودند: "ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلزال فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما"عقد الدرر فی اخبار المنتظر، ص 131 [بشارت می‎دهم شما را به مهدی که برانگیخته می‎شود در امت من در حال اختلاف و تزلزل مردم، پس زمین را پر می‎کند از عدل و داد همان گونه که پر شده است از ظلم و ستم.]

نظر محی الدین عربی پیرامون امام زمان (ع)

ضمنا مخفی نماند که عبدالوهاب شعرانی که یکی از علما و عرفای اهل سنت می‎باشد در مبحث شصت و پنجم از کتاب خود به نام

ناوبری کتاب