صفحه ۲۰۴

اسامی دوازده امام شیعه

منصور: "پس از این همه سخن در رابطه با امامان شیعه، نام و مشخصات امامان را بیان نکردید."

ناصر: "تصور من این بود که برای شما اجمالا شناخته شده می‎باشند و نیاز به معرفی نیست؛ اینک به طور اجمال معرفی آن بزرگواران (ع)

اول: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع).

دوم: ابومحمد حسن مجتبی (ع) فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه (س)دخت گرامی پیامبراکرم (ص).

سوم: ابوعبدالله حسین سیدالشهداء(ع) فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه (س).

چهارم: علی بن الحسین زین العابدین فرزند امام حسین (ع).

پنجم: ابوجعفر محمد الباقر فرزند امام زین العابدین (ع).

ششم: ابوعبدالله جعفر الصادق فرزند امام محمد باقر(ع).

هفتم: ابوالحسن موسی الکاظم فرزند امام جعفر صادق (ع).

هشتم: ابوالحسن دوم علی الرضا فرزند امام موسی بن جعفر(ع).

نهم: ابوجعفر دوم محمد التقی فرزند امام رضا(ع).

دهم: ابوالحسن سوم علی النقی فرزند امام محمد التقی (ع).

یازدهم: ابومحمد حسن عسکری فرزند امام علی النقی (ع).

دوازدهم: ابوالقاسم "م ح م د" المهدی فرزند امام حسن عسکری (ع)."

ناوبری کتاب