صفحه ۲۰۲

معنای اتحاد شیعه و سنی

منصور: "اگر شما مذهب شیعه را حق و مذاهب اهل سنت را برخلاف حق می‎دانید، پس چرا بعضی از علمای شیعه بر اتحاد شیعه و سنی اصرار دارند؟!"

ناصر: "دوست عزیز، معنای وحدت بین شیعه و سنی این نیست که همه مذاهب اسلامی واقعا حق می‎باشند، و یا می‎خواهیم همه به یک مذهب گرایش پیدا کنند. هرچند جمعی از علمای اهل سنت که قائل به "تصویب" می‎باشند می‎گویند: احکام هریک از مذاهب چهارگانه آنان برای پیروان آن مذهب احکام واقعی الهی نسبت به آنان می‎باشد. و اخیرا نیز در برخی گفته ها و نوشته ها در همه زمینه ها از "پلورالیسم" دفاع می‎شود که برگشت آن به صحت مذاهب و آرای مختلف است در مسأله واحد و این که کسی حق ندارد رأی خود را حق و آرای دیگران را باطل بداند، ولی به نظر ما این مطالب صحیح نیست و در هر مسأله ای حق و حکم واقعی یکی بیش نیست؛ و پلورالیسم در مذاهب نیز به همان دلیلی که در بحث حقانیت دین اسلام - در برابر ادیان دیگر - گفته شد باطل می‎باشد.

در احکام فقهی اگر شخص مجتهد به حکم واقعی رسید به حق رسیده و اگر نه خطا کرده است، منتها اگر کوشش خود را انجام داده و مقصر نباشد گناه ندارد بلکه معذور و مأجور نیز می‎باشد؛ چنانکه از

ناوبری کتاب