صفحه ۲۰۱

حکام شدند و طرفداران حق در اقلیت قرارگرفتند. و برحسب آنچه گفته اند:

خشت اول چون نهد معمار کج ____ تا ثریا می‎رود دیوار کج

و به فرموده علی (ع): "و انما الناس مع الملوک والدنیا الا من عصم الله"نهج البلاغه صالح، خطبه 210 [این است و جز این نیست که مردم با حاکمان و دنیا هستند مگر کسانی که خدا آنان را محفوظ دارد.] تعجب ندارد که اکثریت مردم در اثر تبلیغات گوناگون پیاپی و سیاستهای حاکم، قرنها در مسأله ای بر خلاف حق باشند، البته بسیاری از آنان بسا جاهل قاصر باشند و تقصیر ندارند. خلاصه کلام این که به اعتقاد شیعه جانشین پیامبر کسی است که خود آن حضرت در موارد مختلف او را تعیین نموده اند، نه کسی که جمعی پس از آن حضرت او را انتخاب کرده اند.به یاد دارم هنگامی که در رژیم سابق در سقز به حال تبعید بودم رئیس طلاب اهل سنت و استادشان در سقز مرحوم آقای حاج شیخ عبدالله محمدی بود که در مسجد جامع سقز برای طلاب درس می‎گفت، و من گاه گاهی به سراغ ایشان می‎رفتم، ایشان با این که شافعی مذهب بود با کتابهای شیعه نیز سروکار داشت. یک کتاب شرح لمعه داشت می‎گفت: من تا حال ده بار این کتاب را تا آخر مطالعه کرده ام. مرد خوب و باانصافی بود، و پس از انقلاب به امامت جمعه سقز منصوب شد و عضو مجلس خبرگان نیز بود. یک روز در سقز ایشان با طلاب و شاگردان خود به باز دید من آمدند و اتفاقا در آن روز آقای محمدعلی هادی و آقای بنکدار به ملاقات من آمده بودند، آقای محمدی در ضمن صحبت ها در حضور طلاب گفت: شما شیعه مگر تاریخ نخوانده اید، همه مورخین جهان نوشته اند که پس از پیامبر(ص) ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب کردند و شما شیعیان می‎گوئید علی (ع) خلیفه اول است. اگر می‎خواهید بگویید علی را انتخاب کردند این دروغ واضحی است، و اگر می‎خواهید بگویید علی فاضل تر و لایق تر بود و سزاوار بود او را انتخاب کنند ما هم قبول داریم، علی از هرجهت لایق تر بود ولی به هرجهت او را انتخاب نکردند و خلیفه نشد، و ابوبکر را انتخاب کردند."

ناوبری کتاب