صفحه ۲۰۰

نمودند. و نفس اماره انسان در این گونه موقعیت ها توجیه گر عجیبی است، و مصلحت تراشی هایی برای این قبیل جنایات انجام می‎دهد و انسان را به حسب ظاهر قانع می‎سازد. تاریخ جهان از این قبیل سیاست بازیهای ظالمانه پر است.

و بالاخره پس از رحلت پیامبر(ص) روی سیاست ها و مصلحت تراشی ها خلافت پیامبر(ص) را از مسیری که آن حضرت تعیین کرده بودند منحرف ساختند، و علی (ع) و یاران باوفای او را که کم بودند از صحنه دور و منزوی نمودند. و چون حضرت طبق سفارش پیامبر(ص) بنا نداشت خود را از روی تحمیل و بدون خواست مردم حاکم آنان قرار دهد، و از طرفی دین اسلام هنوز در جهان ریشه دار و مستقر نبود، اگر آن حضرت در برابر آنان مقاومت می‎کردند هم برای پیشرفت اسلام که هدف مهم علی (ع) بود ضرر داشت و هم جان آن حضرت و یارانش در معرض خطر بود؛ چنانکه سعد بن عباده رئیس انصار را در اطراف شام ترور کردند و آن را به جن نسبت دادند.

و پس از شهادت امیرالمؤمنین (ع)، امویان و عباسیان با سیاستهای شیطانی خود اهل بیت پیامبر(ص) را به طور کلی از صحنه اجتماعی کنار زدند و بسیاری از آنان را به شهادت رساندند و هرچه توانستند علیه امیرالمؤمنین (ع) و اهل بیت پیامبر(ص) تبلیغات سوء نمودند، و در نتیجه توده جامعه بی خبر از همه واقعیات، پیرو تبلیغات و برنامه های

ناوبری کتاب