صفحه ۱۹۸

و کار آنان اجتهاد در برابر نص صریح پیامبر(ص) بود که در موارد مختلف علی (ع) را تعیین فرموده بودند.

خود عمر اقرار کرده است که بیعت با ابوبکر کاری سرسری و بی فکر و تدبیر بود؛ هنگامی که به او خبر دادند کسی چنین سخنی گفته و دید کار اینان در سقیفه زیر سؤال رفته است در ضمن خطبه جمعه گفت: "لایغترن امرؤ أن یقول: انما کان بیعة ابی بکر فلتة و تمت، الاو انها قد کانت کذلک ولکن الله وقی شرها"صحیح بخاری، ج 4، ص 179، باب رجم الحبلی من الزنا اذا احصنت [مردی فریب نخورد و بگوید: بیعت ابوبکر سرسری و بی فکر و تدبیر بود منتها جا افتاد، آگاه باشید که چنین بود ولی خدا از شر آن ما را حفظ کرد.]

و یعقوبی می‎گوید: "و کان المهاجرون و الانصار لایشکون فی علی (ع)... و تخلف عن بیعة ابی بکر قوم من المهاجرین و الانصار و مالوا مع علی بن ابی طالب منهم العباس بن عبدالمطلب و الفضل بن العباس و الزبیر بن العوام بن العاص و خالد بن سعید و المقداد بن عمرو و سلمان الفارسی و ابوذر الغفاری و عمار بن یاسر و البراء بن عازب و ابی بن کعب"تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 103 [مهاجرین و انصار در علی (ع) شک نداشتند... و از بیعت با ابوبکر جمعی از مهاجرین و انصار تخلف کردند، و میل آنان با علی بن ابی طالب بود، از جمله عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس، زبیر بن عوام بن عاص، خالد بن سعید، مقداد بن عمرو، سلمان فارسی،

ناوبری کتاب