صفحه ۱۹۶

خلیفه اول پیامبر(ص) می‎دانند؟! و چرا نصوص وارده از ناحیه پیامبر را در این رابطه نادیده می‎گیرند و یا توجیه می‎نمایند؟!"

ناصر: "آقایان اهل سنت برای خلافت ابوبکر نوعا به "اجماع" تمسک می‎جویند و می‎گویند:

ما برای اثبات احکام و دستورات اسلام چهار دلیل داریم: کتاب خدا، سنت پیامبر(ص)، عقل و اجماع امت؛ و چون اهل حل و عقد یعنی خبرگان امت بر خلافت ابوبکر اجماع کردند پس او خلیفه اول می‎باشد.

ما در برابر این سخن می‎گوییم:

اولا: دلیلی بر حجیت و سندیت اجماع نداریم مگر در جایی که کثرت اجماع کنندگان به حدی باشد که کشف قطعی از نظر معصوم نماید. و بالاخره اجماع خود دلیل جداگانه ای نیست.

ثانیا: همان گونه که در گذشته اشاره شد اجماعی در کار نبوده است. پس از رحلت پیامبر(ص) در حالی که امیرالمؤمنین (ع) مشغول غسل و تجهیز بدن مبارک آن حضرت بودند، انصار که اهل مدینه بودند فورا در "سقیفه" - سرپوشیده ای که مرکز اجتماعات بود - گرد آمدند و درصدد بودند رئیس خود "سعد بن عباده" را برای جانشینی پیامبر(ص) انتخاب نمایند. و چون این خبر به مهاجرین رسید آنان خود را به سقیفه رساندند و برای جلوگیری از کار انصار ابوبکر را که از مهاجرین بود معرفی کردند و پنج نفر با او بیعت کردند: عمر بن خطاب، ابوعبیدة

ناوبری کتاب