صفحه ۱۹۵

گناه معصوم نباشند ممکن است دروغ بگویند، و اگر از سهو و خطا معصوم نباشند ممکن است در بیان احکام واقعی اشتباه نمایند و طبعا به چنین کسانی اعتماد نیست؛ و بر خدای عالم قادر قبیح است چنین کسانی را امین وحی و شریعت یا حافظ آن قرار دهد و صددرصد آنان را تأیید نماید و مردم را به آنان ارجاع دهد. و اگر فرضا از دروغ اجتناب می‎نمایند ولی مرتکب سایر گناهان می‎شوند باز چنین افرادی مورد نفرت اهل ایمان می‎باشند و تسلیم و اطاعت اهل ایمان در برابر چنین افرادی بر خلاف طبع انسانها می‎باشد؛ کسی که به گفته های خود عمل نمی کند مردم زیر بار او نمی روند.

ضمنا بجاست به یک نکته توجه شود: برحسب آنچه گذشت هر پیامبر یا امامی باید معصوم باشد، ولی چنین نیست که هر معصومی باید پیامبر یا امام باشد، زیرا ارسال رسل و همچنین نصب امامان تابع نیاز است، پس ممکن است افرادی مقامات روحی و معنوی را دارا باشند و به مقام والای عصمت رسیده باشند ولی نه پیامبر باشند و نه امام. از باب نمونه به اعتقاد ما شیعه امامیه حضرت زهرا(س) دارای مقامات عالی و مرتبه والای عصمت بودند، هرچند نه پیامبر بودند و نه امام."

چرا اکثریت مسلمانان ابوبکر را خلیفه اول می‎دانند؟

منصور: "با آن دلیلهایی که جنابعالی برای نصب امیرالمؤمنین (ع) از ناحیه پیامبر(ص) بیان کردید چرا اکثریت مسلمانان جهان ابوبکر را

ناوبری کتاب