صفحه ۱۹۱

عصمت انبیاء و ائمه (ع)

منصور: "جنابعالی در ضمن سخنانتان پیامبران و ائمه (ع) را معصوم شمردید، اولا معنای عصمت چیست ؟ و ثانیا چه دلیلی بر عصمت آنان دارید؟!"

ناصر: "منصور جان، شما توجه دارید که انسان در حقیقت معجونی است از عقل و توهمات و شهوت و غضب، و در نتیجه همواره در درون و باطن روح انسان جنگ و ستیزی بین این نیروها و تضادی بین کشش ها و خواسته های آنها وجود دارد. عقل سالم و بیدار، انسان را به پذیرفتن واقعیات و ایمان به عوالم غیب و شهود و حال و آینده و به تخلق به فضایل اخلاقی و انجام کارهای نیک دعوت می‎کند که طبعا سعادت انسان در آنهاست.

و در مقابل قوای دیگر هرچند برای بقای انسان و نوع او ضرورت دارند ولی اگر آزاد باشند و کنترل نشوند انسان را به جاهایی می‎کشند که فساد او و جامعه را به دنبال دارد.

و هدف از ارسال انبیاء و تشریع شرایع الهی تأیید عقل و تحکیم او بر قوای دیگر و حفظ آنها از افراط و تفریط بوده است. و به بیانی دیگر انسان دارای سه مرتبه وجود است که در طول یکدیگر قرار دارند:

1 - عقل و تفکر که مرتبه عالی وجود انسان و مایه امتیاز او از سایر حیوانات و ملاک تکلیف او می‎باشد.

ناوبری کتاب