صفحه ۱۹۰

من در دست اوست به تحقیق که این شخص و شیعیان او در قیامت رستگار می‎باشند، و این آیه نازل شد: "به تحقیق کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند آنان بهترین مخلوق می‎باشند"، پس اصحاب پیامبر(ص) هرگاه علی (ع) وارد می‎شد می‎گفتند: "خیر البریة" آمد.]

2 - و اخرج ابن عدی عن ابن عباس قال (ع) لما نزلت: (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة) قال رسول الله (ص) لعلی (ع): "هو أنت و شیعتک یوم القیامة راضین مرضیین".

[ابن عدی از ابن عباس نقل می‎کند که چون نازل شد: (ان الذین آمنوا...) رسول خدا(ص) به علی (ع) فرمودند: آنان تو و شیعیان تو در قیامت می‎باشید در حالی که شما راضی و خدا هم از شما راضی است.]

3 - و اخرج ابن مردویه عن علی (ع) قال: قال لی رسول الله (ص): "الم تسمع قول الله: (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة) انت و شیعتک، و موعدی و موعدکم الحوض اذا جئت الامم للحساب تدعون غرا محجلین".

[ابن مردویه از علی (ع) نقل می‎کند که رسول خدا(ص) به من فرمودند: آیا نشنیدی گفته خدا را: (ان الذین آمنوا...)، آنان تو و شیعیان تو می‎باشید، و وعده من و شما بر لب حوض است هنگامی که من برای حساب امتها می‎آیم در حالی که شما ممتاز و روسفید می‎باشید.]"

ناوبری کتاب