صفحه ۱۸۷

حفظ شریعت از تحریف های عمدی و ناصحیح و نیز پیاده شدن آن در تمام ابعاد جامعه به نحو معقول و منطقی محتاج به امام معصوم نیز می‎باشند."

منصور: "درست است که علم و دانش غذای روح و جان انسان است و انسان از دانستن لذت می‎برد، ولی معروف است که "جان سالم در بدن سالم است" و ما می‎یابیم که حالات و انفعالات هر یک از جسم و جان در یکدیگر اثر مستقیم دارند؛ من که جدا خسته شدم و نیاز به چند استکان چای و کمی استراحت دارم، در صورتی که من فقط شنونده بودم پس شما که گوینده بودید طبعا از من خسته ترید.

دانشجویان معمولا در پیک نیک وقت خود را در گردش و تفریح و سرگرمی ها و بازی ها صرف می‎کنند و این کار ما در این سفر یک بدعت تازه ای است که همه وقت خود را صرف گفتگوهای علمی نمودیم."

ناصر: "اتفاقا کار ما کار درستی بود، زیرا چنانکه گفته اند: "وقت طلاست" و ارزش انسان به علم و دانش است؛ پس باید از هر فرصتی برای کسب علم و دانش بهره برد، هرچند افراط و زیاده روی هم صحیح نیست و تفریح نیز برای انسان بسیار مفید می‎باشد."

پیدایش اصطلاح شیعه و سنی

پس از استراحتی مختصر و تجدید نیرو، منصور رو به دوست خود کرد و گفت: "ناصر جان این دو کلمه "شیعه و سنی " به چه معنا می‎باشند؟ و پیدایش این دو اصطلاح از کجاست ؟!"

ناوبری کتاب