صفحه ۱۸۳

این مردم در گذشته و حال کسی است که به پیامبر(ص) نزدیکتر و به کتاب خدا داناتر و در دین فقیه تر باشد، اولین فرد امت از نظر اختیار اسلام، و افضل آنان از نظر جهاد و قویترین آنان نسبت به آنچه امامان از کار امت بر عهده دارند.]

5 - و در خطبه ای که نقل شده امام حسن مجتبی (ع) در حضور معاویه خواندند، وارد شده است: "قال رسول الله (ص): ما ولت امة أمرها رجلا قط و فیهم من هو أعلم منه الا لم یزل أمرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکوا"بحرانی، غایة المرام، ص 298 [رسول خدا(ص) فرمودند: هیچ امتی هرگز امر خود را به مردی واگذار نکرد در حالی که داناتر از او در آنان بود، مگر این که امر آنان دائما به طرف سقوط می‎رود تا این که برگردند به آنچه رها نمودند.]

کلمه "امر" در کتاب و سنت بر حکومت و اداره سیاسی و اجتماعی امت اطلاق شده است. از این قبیل احادیث بسیار وارد شده، اگر طالب باشید می‎توانید به کتابهای مربوطه مراجعه نمایید.و از جمله جلد دوم مبانی فقهی حکومت اسلامی."

شبهه ای پیرامون لزوم تعیین امام معصوم و پاسخ آن

منصور: "ناصر جان، شما قطع نظر از ادله نقلی برای اثبات خاتمیت، به بلوغ و رشد مردم زمان بعثت پیامبراسلام (ص) برای آموزش آخرین کلاس ادیان و توان و قدرت آنان برای حفظ متون دینی از زوال و

ناوبری کتاب