صفحه ۱۷۴

جویید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد، یک کدام از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا که ریسمانی است از آسمان به زمین کشیده شده، و عترت من، اهل بیت من. این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر لب حوض بر من وارد شوند، دقت کنید بعد از من چگونه با آنها رفتار می‎کنید.]

و باز ترمذی به سند خود از جابر بن عبدالله نقل می‎کند که رسول خدا را در حج خود در عرفه دیدم در حالی که بر ناقه قصواء سوار بودند خطبه می‎خواندند، پس شنیدم که می‎فرمودند: "یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان أخذتم به لن تضلوا: کتاب الله و عترتی أهل بیتی". و فی الباب عن ابی ذر و ابی سعید و زید بن ارقم و حذیفة بن اسیدهمان، حدیث 3874 [ای مردم من در میان شما باقی گذاشتم چیزی را که اگر به آن تمسک کنید گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترت و اهل بیت خود. (ترمذی می‎گوید:) و در این باب حدیث از ابی ذر و ابی سعید و زید بن ارقم و حذیفة بن اسید نیز نقل شده است.]

از این حدیث شریف که به سندهای مختلف نقل شده چند نکته استفاده می‎شود:

ناوبری کتاب