صفحه ۱۷۳

یوشک أن یأتی رسول ربی فأجیب و أنا تارک فیکم ثقلین: أولهما کتاب الله فیه الهدی و النور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به - فحث علی کتاب الله و رغب فیه، ثم قال: - و أهل بیتی، أذکرکم الله فی أهل بیتی، أذکرکم الله فی أهل بیتی، أذکرکم الله فی أهل بیتی"صحیح مسلم، ج 4، ص 1873، کتاب فضائل الصحابة، حدیث 2408 [ای مردم من بشری هستم که فرستاده خدا (عزرائیل) نزدیک است بیاید و من اجابت کنم، من دو چیز نفیس در شما باقی می‎گذارم: اول آنها کتاب خداست که در آن هدایت و نور می‎باشد، پس کتاب خدا را بگیرید و به آن تمسک جویید - پس بر کتاب خدا تحریص و ترغیب فرمودند، سپس فرمودند: - و اهل بیت من، خدا را به یاد شما می‎آورم در رابطه با اهل بیت خود، خدا را به یاد شما می‎آورم در رابطه با اهل بیت خود، خدا را به یاد شما می‎آورم در رابطه با اهل بیت خود.] پیداست تکرار جمله برای اهتمام به اهل بیت است؛ ولی امت در پاسخ به این تأکیدات حضرت با اهل بیت آن حضرت چه کردند؟!

و ترمذی - که او نیز همانند مسلم، از محدثین بزرگ اهل سنت است - به سند خود از زید بن ارقم نقل می‎کند که رسول خدا(ص) فرمودند: "انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، أحدهما أعظم من الاخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض، و عترتی أهل بیتی، و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما"سنن ترمذی، ج 5، ص 328، باب مناقب اهل بیت النبی (ص)، حدیث 3876 [من در میان شما باقی می‎گذارم چیزی را که اگر به آن تمسک

ناوبری کتاب