صفحه ۱۷۲

از این حدیث شریف به دست می‎آید که وظیفه امام نه فقط ایجاد نظم اجتماعی و اداره امور سیاسی است بلکه هدف عمده از تعیین و نصب امام حفظ مبانی اسلام و شریعت و احکام الهی و جلوگیری از بدعتها و تغییرات بوده است. پس طبعا باید او همچون رسول خدا(ص) عالم و واقف باشد به آنچه خدا نازل فرموده و از هرگونه خطا و اشتباه محفوظ باشد. و مجرد داشتن عقل و تدبیر سیاسی در این زمینه کافی نیست.

حدیث ثقلین و تمسک به کتاب و عترت:

3 - در این رابطه بجاست به حدیث مشهور "ثقلین" - که غالب محدثین شیعه و سنی آن را نقل کرده اند - توجه شود؛ چون پیامبر(ص) در این حدیث، کتاب خدا و عترت خود را قرین یکدیگر قرار داده و مردم را به تمسک به آنها فراخوانده و در حقیقت عترت خود را به عنوان شارح و مفسر قرآن معرفی کرده اند.

و برحسب اخبار وارده این حدیث را پیامبراکرم (ص) در موارد مختلف - و از جمله در خطبه غدیرخم - ذکر کرده اند و به عبارتها و الفاظ مختلف نقل شده که برگشت همه آنها به یک معناست، و برخی از آنها نقل به معنا می‎باشد.

به عنوان نمونه در صحیح مسلم در ضمن حدیث غدیر، از زیدبن ارقم از پیامبر(ص) نقل می‎کند: "الاایها الناس فانما أنا بشر

ناوبری کتاب