صفحه ۱۷۱

احکام، و جهاد در برابر دشمنان، و تقسیم بیت المال، و اقامه جمعه و جماعات و دفاع از مظلومین - می‎فرماید: "و منها انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنن والاحکام. و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک علی المسلمین، لانا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتت حالاتهم، فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول (ص) لفسدوا علی نحو ما بینا و غیرت الشرایع و السنن والاحکام والایمان، و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین".دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 172؛ و مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 1، ص 290، نقل از عیون و علل

[اگر خدا برای مردم امام و رهبری امین و حافظ و خزانه دار قرار نداده بود، شریعت فرسوده و دین از دست می‎رفت و سنتهای الهی و احکام واژگون می‎گردید، و بدعت گذاران در دین بدعت گذاشته و افراد ملحد از آن می‎کاستند، و امور دین را بر مردم مشتبه می‎ساختند. و با توجه به این که مردم ناقص و محتاج خلق شده و به رشد و کمال نرسیده اند و با یکدیگر تفاوت دارند و تحت تأثیر هواهای گوناگون با یکدیگر اختلاف می‎کنند، اگر خدا برای آنان یک عهده دار امین که حافظ آنچه پیامبر(ص) آورده است قرار نمی داد دچار فساد و پراکندگی می‎شدند، و شریعتها و سنتها و احکام و ایمان به تغییر و نابودی کشیده می‎شد، و در این شرایط مردم به فساد می‎افتادند.]

ناوبری کتاب