صفحه ۱۶۷

شبهه دوم:

منصور: "ناصر جان، با کمال پوزش؛ هرچند استدلالات جنابعالی برای خلافت بلافصل علی بن ابی طالب (ع) بر اساس واقعیتهای تاریخی و حدیثهای مشهور تنظیم شده، ولی یک شبهه در ذهن من خلجان دارد که مایلم پاسخ آن را از شما بشنوم:

تعیین جانشین پیامبر(ص) از ناحیه خود آن حضرت بسا خاطره سوء رژیمهای شاهنشاهی و خودکامه تاریخ را تجدید می‎کند که برای مردم هیچ گونه حقی در حکومت و سرنوشت اجتماعی خویش قائل نبودند، و هر شاهی برای بعد از خود ولیعهد تعیین می‎نمود، در صورتی که این روش با عدالت اجتماعی و حکومت دموکراسی - پذیرفته شده در جهان متمدن امروز - تضاد کامل دارد، و به نظر می‎رسد عقیده اهل سنت در این زمینه به عدالت و دموکراسی نزدیکتر است."

ناصر: "منصور عزیز، اولا: سؤال علمی که از روی عناد و لجاج نباشد و هدف فقط رفع شبهه و روشن شدن مسائل باشد بسیار خوب بلکه لازم است و نیاز به پوزش خواستن ندارد؛ تحقیق و تفحص و جستجو و پرسش، فطری همه انسانهاست. انسان از همان زمان طفولیت عادت به پرسش و جستجو دارد. و تکامل علوم و انسانها نتیجه جستجوها و پرسشها و پاسخهاست؛ و این که کسانی از روی نادانی یا اغراض سیاسی جو اجتماعی را ملتهب و بحرانی می‎کنند به گونه ای که افراد را مرعوب ساخته و جرأت سؤال را از آنان می‎گیرند، کاری است

ناوبری کتاب