صفحه ۱۶۴

داده برای رفع شک و تردید اعضا؟ گفت: آری، گفتم: به قلب نیاز هست وگرنه برای اعضا یقین حاصل نمی شود؟ گفت: آری، گفتم: ای ابامروان، خداوند اعضای بدن تو را رها نکرده جز این که برای آنها امامی قرارداده که صحیح را تشخیص دهد و شک را برطرف نماید ولی همه این خلق را در حیرت و شک و اختلاف رها کرده و برای آنان امامی معین نکرده که شکها و حیرتهای خود را به او برگردانند؟ او ساکت شد و دیگر چیزی نگفت، سپس رو کرد به من و گفت: تو هشام بن حکم هستی ؟ گفتم: نه، گفت: از همنشینان او هستی ؟ گفتم: نه، گفت: از کجا هستی ؟ گفتم: از اهل کوفه، گفت: پس خود او هستی، و مرا به خود چسباند و به جای خود نشاند و دیگر چیزی نگفت.اصول کافی، ج 1، ص 169

2 - نقل می‎کنند که عالمی از علمای شیعه گذرش به جمعی از اهل سنت افتاد، به او اصرار کردند شبی را نزد آنان بماند، گفت: به شرط این که بحث مذهبی در میان نیاورید. پس از صرف شام یکی از علمای اهل سنت پرسید نظر شما راجع به ابوبکر چیست ؟ او گفت: ابوبکر یکی از صحابه رسول خدا(ص) بود، مرد مسلمان فاضلی بود، اهل نماز و روزه و حج و صدقه بود، همراه و یار غار پیامبر(ص) بود، پدر زن او بود. عالم سنی خوشحال شد و گفت: دیگر بگو، او گفت: خلاصه کلام این که ابوبکر به مراتب از پیامبر(ص) افضل و عاقل تر بود. حاضرین

ناوبری کتاب