صفحه ۱۵۷

من به شما کمک می‎کنم. پس رسول خدا(ص) فرمودند: "ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و أطیعوا"تاریخ طبری، ج 3، ص 1171؛ کامل ابن اثیر، ج 2، ص 62؛ شرح ابن ابی الحدید، ج 13، ص 210 و 244 [این برادر و وصی و جانشین من است در بین شما، پس سخن او را بشنوید و اطاعت کنید.]

این خبر را بسیاری از محدثین و مفسرین و مورخین شیعه و سنی نقل نموده اند.

2 - بخاری به سند خود نقل می‎کند که پیامبر(ص) به علی (ع) فرمودند: "اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی"صحیح بخاری، ج 2، باب مناقب علی بن ابی طالب، ص 300 [آیا راضی نیستی که نسبت به من همچون هارون باشی نسبت به موسی (ع)؟] و ما می‎دانیم که هارون برادر و وزیر و جانشین حضرت موسی بود در غیاب او.

3 - عمران بن حصین از پیامبر(ص) نقل می‎کند که فرمودند: "ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی ؟! ان علیا منی و انا منه، و هو ولی کل مؤمن من بعدی"سنن ترمذی، ج 5، باب مناقب علی بن ابی طالب، ص 296 حضرت در برابر اعتراض بعضی به علی (ع) می‎فرماید: [از علی چه می‎خواهید، از علی چه می‎خواهید، از علی چه می‎خواهید؟! علی از من و من از اویم، و او ولی هر مؤمن است بعد از من.]

"ولی" به معنای حاکم و صاحب اختیار است. پس به مقتضای این

ناوبری کتاب