صفحه ۱۵۴

کسی را که واجد شرایط تشخیص می‎دهند برای جانشینی او انتخاب می‎نمایند. شما شیعیان که می‎گویید پیامبر(ص) علی بن ابی طالب (ص) را برای جانشینی خود تعیین فرموده اند چه دلیلی برای اثبات مدعای خود دارید؟"

ناصر: "دوست عزیز، من در اینجا از شما سؤالی دارم، انتظار دارم سؤال مرا با فکر و تأمل پاسخ دهید: اگر شخصی با زحمت و تلاش فراوان یک تشکیلات بزرگ اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی را پایه گذاری کرد و برای هر قسمتی برنامه ریزیهایی را انجام داد و مقرراتی را تعیین نمود، و پس از به کار افتادن تشکیلات یک سفر طولانی برای او پیش آمد، اگر او نسبت به اداره این تشکیلات در غیاب خود جانشینی را برای خود تعیین نکند و با این که قدرت بر این امر دارد همه را بدون سرپرست رها کند و برود، قضاوت جنابعالی نسبت به این شخص و عمل او چیست ؟ آیا او را تخطئه نمی کنید و نمی گویید این شخص برخلاف عقل و منطق عمل کرده است ؟

اختلاف ما شیعیان با اهل سنت از اینجا شروع می‎شود.

حضرت محمد(ص) بیست و سه سال برای پیشرفت اسلام و بسط توحید و پیاده شدن نظام عدل الهی و ارشاد مردم و نجات آنان از بت پرستی ها و اخلاق و رفتار جاهلی تلاش و فداکاری نمودند، و در این مسیر سختی ها و مشقت های طاقت فرسایی را تحمل کردند، و چقدر از اصحاب و یاران باوفای ایشان در این راه به شهادت رسیدند،

ناوبری کتاب