صفحه ۱۵۳

سردمدار آنان عمر بود، و سپس با تبلیغات زیاد و تطمیع یا تهدید و زمینه سازیهای گوناگون اکثریت مردم حاضر در مدینه را با خود همراه نمودند و مخالفین را از صحنه کنار زدند.

و بالاخره به اعتقاد ما شیعیان هر کسی صلاحیت مقام امامت و جانشینی پیامبر را ندارد. او باید علاوه بر علم به کتاب و سنت و عدالت و تقوا همچون پیامبراکرم (ص) دارای مقامات عالی روحی و معنوی باشد، و از گناه و خطا به طور کلی معصوم و محفوظ باشد، منتها مقام نبوت را ندارد. و تشخیص چنین شخصیتی ناچار باید از ناحیه خدا باشد که به وسیله پیامبر(ص) تعیین و معرفی می‎گردد. و پیامبر(ص) حضرت علی بن ابی طالب (ع) را به عنوان خلیفه و جانشین خود تعیین نمودند. و پس از او امام حسن مجتبی (ع) و بعد از او امام حسین (ع) و سپس نه فرزند آن حضرت به ترتیب تا حضرت ولی عصر(عج) امام دوازدهم تعیین شدند."

تعیین امام توسط پیامبر(ص) یا انتخاب او توسط مردم ؟

منصور: "آنچه اهل سنت می‎گویند یک امر عقلایی و طبیعی است، زیرا در زندگی اجتماعی وجود کسی که نظم اجتماعی را حفظ نماید و مقررات عادلانه را پیاده کند و امنیت عمومی را برقرار گرداند امری است ضروری و لازم، و چنانکه همیشه و همه جا معمول بوده افراد جامعه پس از درگذشت پیشوا و حاکم خود طبعا اجتماع می‎کنند و

ناوبری کتاب