صفحه ۱۵۱

فصل سوم: امامت

ضرورت وجود امام معصوم (ع)

منصور: "ناصر جان، شما در ضمن گفتارتان نامی از امامان معصوم بردید؛ معنای امام چیست و مقصود شما از امامان معصوم چه کسانی می‎باشند، و آیا در دین و شریعت اسلام به آنان نیازی هست ؟"

ناصر: "کلمه "امام " در لغت و اصطلاح به معنای پیشوا و رهبر است، و جمع آن "ائمة " می‎باشد. پیامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) هم رسول خدا بود و هم نبی بود و هم امام و ولی امر مؤمنین بود. "رسول" به معنای فرستاده، و "نبی" به معنای پیام آور، و "امام" به معنای پیشوا و رهبر، و "ولی امر" به معنای متصدی امور اجتماعی و سیاسی که مردم در سایه امامت و ولایت او به زندگی اجتماعی خود بر اساس کتاب و سنت ادامه می‎دادند.

و در سوره احزاب از قرآن کریم می‎خوانیم: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم)سوره احزاب (33)، آیه 6 [پیامبر نسبت به مؤمنین از خود آنان اختیاردارتر است.]

ناوبری کتاب