صفحه ۱۴۸

در گذشته یادآور شدم که ادیان الهی همچون کلاسهای درسی متفاوت و درجه بندی شده هستند که برحسب رشد و تکامل انسانها کامل تر می‎شوند، تا این که عقل جمعی انسانها به حدی از بلوغ و رشد برسد که بتواند با کوشش و اجتهاد مستمر برای هر موضوع جدید و هر زمان و هر مکان و هر شرایطی برنامه مناسب با آن را بر اساس عقل کامل شده و مبانی تشریع موجود استخراج نماید، و قوانین و دستورات تشریع شده به نحو جامع و فرا مکانی و زمانی تشریع شده باشند، که در این صورت نیاز به پیامبر جدید و دین جدید نخواهد بود، و دین موجود خاتم ادیان الهی و پیامبر آن خاتم پیامبران می‎باشد؛ و در حقیقت دین مقدس اسلام در سلسله ادیان الهی همچون کلاس نهایی است. علاوه بر این پس از این که نبوت حضرت محمد(ص) و امانت و صداقت او در ادعای خویش ثابت شد و او ادعای خاتمیت شریعت خود را نمود، طبعا زمینه ای برای نبوت و شریعت دیگری باقی نمی ماند و شریعت او تا روز قیامت باقی خواهد ماند. در همین رابطه در قرآن کریم می‎خوانیم: (ما کان محمد أبا أحد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین)سوره احزاب (33)، آیه 40 [محمد(ص) پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است، بلکه فرستاده خدا و خاتم پیامبران می‎باشد.]

ناوبری کتاب