صفحه ۱۴۶

[خداوند محمد(ص) را به حق برانگیخت و کتاب را بر او نازل نمود، بنابراین از چیزهایی که خدا نازل کرد آیه رجم بود، پس ما آن را خواندیم و درک کردیم و حفظ نمودیم؛ سپس از چیزهایی که ما از کتاب خدا می‎خواندیم این که از پدرانتان اعراض نکنید زیرا اعراض از پدران کفر است.]

در این حدیث عمر سقط دو آیه را صریحا به کتاب خدا نسبت می‎دهد."

خاتمیت دین اسلام

منصور: "جنابعالی ضرورت نبوت را از دو راه اثبات نمودید: اول این که زندگی انسانها زندگی اجتماعی است و جز در سایه معاشرتها و داد و ستدهای گوناگون تأمین نمی گردد و بسا در این رابطه تضاد و کشمکش هایی به وجود آید، پس طبعا نیاز به قوانین و مقررات و آورنده آنها احساس می‎شود؛ دوم این که انسان در مسیر تکامل و رسیدن به اهداف خلقت و سیر الی الله نیاز به راهنمایی دارد که خود راه را پیموده باشد و بتواند به دیگران ارائه دهد. اینک با توجه به بقای نسل انسان و عدم انقراض آن لازم است حالا هم یک پیامبر جدید و یک شریعت مناسب با پیشرفت زمان وجود داشته باشد تا بتواند نسل حاضر را هم در زندگی اجتماعی پیشرفته و هم در رسیدن به اهداف خلقت هدایت نماید."

ناوبری کتاب