صفحه ۱۴۵

جمع آوری نماید و به او گفت: هرکس ادعا کرد آیه ای نزد او هست با آوردن دو شاهد از او بپذیرد، پس زید با این وضع قرآن را جمع آوری کرد. و هدف عامه از نقل این روایات بیان فضیلت ابوبکر و عمر و خدمت آنان به اسلام بود.

و خاصه نقل کردند روایاتی را که دلالت دارند بر این که امام علی (ع) قرآن را جمع آوری کرد و نزد مردم آورد، آنان گفتند: ما به کتاب تو احتیاج نداریم، پس حضرت فرمودند: آن را تا زمان مهدی (عج) نخواهید دید".نهایة الاصول، ص 483

ظاهر کلام آیت الله بروجردی (ره) این است که ایشان در صحت هر دو دسته از روایات مذکور تردید دارند.

سادسا: جای تعجب است که با تصریح بزرگان شیعه بر عدم تحریف در قرآن، اهل سنت به استناد این اخبار ضعیف شیعه را به اعتقاد به تحریف قرآن متهم می‎کنند؛ در صورتی که در کتابهای معتبر آنان نیز اخبار تحریف وجود دارد، به عنوان نمونه در صحیح بخاری که صحیح ترین کتاب حدیث نزد آنان می‎باشد از قول عمر چنین نقل شده است: "ان الله بعث محمدا(ص) بالحق و انزل علیه الکتاب فکان مما انزل الله آیة الرجم فقراءناها و عقلناها و وعیناها، ثم انا کنا نقراء من کتاب الله: ان لاترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم"کتاب المحاربین، باب رجم الحبلی، ج 4، ص 179

ناوبری کتاب