صفحه ۱۴۴

و شاید هم برخی از عوام شیعه که گرفتار مخالفین بودند این سنخ اخبار را به منظور تحکیم مذهب خویش جعل نموده اند به خیال این که هدف وسیله را توجیه می‎کند، چنانکه در عصر ما نیز این روحیه در بعضی افراد وجود دارد که برای تحکیم نظر و روش خود که آن را حق می‎دانند از دروغ و افترا ابایی ندارند.

و بالاخره قرآنی که اصحاب پیامبر(ص) و همه مسلمانان مرتب آن را می‎خواندند و با آن مأنوس بودند و جمع زیادی نیز حافظ آن بودند، اگر کسی می‎خواست کلمه ای از آن را کم یا آن را تغییر دهد سر و صدا بلند می‎شد و با تحریف کننده شدیدا مخالفت می‎گردید و در تواریخ ضبط می‎شد.

کلام آیت الله العظمی بروجردی (ره)

در اینجا مناسب است قسمتی از کلام مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) را در رابطه با مسأله عدم تحریف قرآن یادآور شوم: "بسیاری از عامه و خاصه - سنی و شیعه - روایاتی را در مقام تجلیل از امامان خود نقل کردند به گونه ای که با نقل این روایات هر دو دسته اصل قرآن را زیر سؤال بردند. عامه نقل کردند روایاتی را که دلالت دارند بر این که عمر نزد ابوبکر آمد و گفت: هفتاد نفر از قاریان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند و می‎ترسیم قرآن مضمحل شود شما دستور دهید آن را جمع آوری و مرتب نمایند، پس او زیدبن ثابت را مأمور نمود قرآن را

ناوبری کتاب