صفحه ۱۳۶

چهار انجیل منسوب به: "متی، لوقا، مرقس و یوحنا" می‎باشد. و هر چهار کتاب بعد از حضرت عیسی (ع) نوشته شده اند و تفاوت و اختلاف بین آنها بسیار است به گونه ای که قابل جمع نیست و ممکن نیست همه حق باشند.

مرحوم سردار کابلی در مقدمه ای که برای ترجمه فارسی انجیل منسوب به "برنابا" نوشته اند از جلد دوم دایرة المعارف انگلیسی چاپ سیزدهم صفحه 179 و 180 در لغت "اپوکریفل لیترچر" بیست و چهار انجیل دیگر را نیز نقل می‎کند که یکی از آنها انجیل برنابا است، و می‎گوید که پاپ چلاسیوس اول از خواندن آنها نهی کرده و آنها را رد نموده است، و جلوس چلاسیوس اول بر مسند پاپیت در سال 492 مسیحی یعنی 118 سال پیش از بعثت پیامبر اسلام بوده است. و بالاخره محتمل است که انجیل حضرت عیسی (ع) به صورت کتاب نوشته شده نبوده است، بلکه آنچه را بر او وحی می‎شده برای حواریون می‎خوانده، و آنان برای دیگران نقل می‎کرده اند، و در نقلها کم و زیاد و اختلاف پیدا شده است؛ و در این صورت با این همه اختلاف و تضاد بین آنها ما چگونه می‎توانیم سخنان واقعی حضرت عیسی (ع) رابه دست آوریم ؟!

بشارت به آمدن پیامبر اسلام (ص) در تورات و اناجیل

6 - با وجود تحریفات در تورات و ملحقات آن و اختلافات زیاد در انجیل ها، در آنها بشارتهایی به آمدن پیامبراسلام (ص) دیده می‎شود،

ناوبری کتاب