صفحه ۱۳۵

حضرت محمد(ص) همین است که آن حضرت که قوم او، او را تا چهل سالگی به امانت و صداقت می‎شناختند داستانهای پیامبران گذشته را به نحو معقول و خالی از هرگونه خرافات و نسبتهای ناروا - برخلاف آنچه در تورات نقل شده - در سوره های قرآن کریم آورده است. و هرکس داستانهای پیامبران را در قرآن کریم ملاحظه نماید و آنها را با همانند آنها در تورات و ملحقات آن مقایسه کند، طبعا به عظمت قرآن و مقام والای آورنده آن از سوی خداوند پی می‎برد و می‎یابد که قرآن کتاب وحی است و از سوی خداوند عالم قادر بر پیامبرخدا(ص) نازل شده است.

5 - و اما انجیل کتاب آسمانی مسیحیان؛ پس در قرآن کریم راجع به حضرت عیسی (ع) در سوره مائده می‎خوانیم: (و آتیناه الانجیل فیه هدی و نور و مصدقا لما بین یدیه من التوراة و هدی و موعظة للمتقین)سوره مائده (5)، آیه 46 [ما به حضرت عیسی (ع) انجیل را عطا نمودیم که در آن هدایت و نور است، و تصدیق کننده کتاب پیش خود - یعنی - تورات می‎باشد و هدایت و موعظه است برای اهل تقوا.]

ظاهر آیه شریفه این است که کتاب انجیل بر خود حضرت عیسی (ع) نازل شده، در صورتی که در زمان ما کتابی که منسوب به خود حضرت عیسی (ع) باشد وجود ندارد؛ آنچه فعلا بین مسیحی ها وجود دارد

ناوبری کتاب