صفحه ۱۲۷

مجهز نشود انسان توان کارهای اساسی را ندارد، یکی از اشتباهات ما این است شب که می‎خواهیم بخوابیم غذای پرحجم و چرب و شیرین مصرف می‎کنیم ولی صبح که می‎خواهیم سراغ کارهای سخت برویم یا به طور کلی از صبحانه غفلت می‎کنیم و یا به چند لقمه نان و پنیر اکتفا می‎نماییم. بالاخره لازم است به سراغ صبحانه برویم و بدنمان را تقویت کنیم تا قدرت ادامه بحث را به دست آوریم."

چرا باید دین اسلام را بپذیریم ؟

منصور: "اگر ما پذیرفتیم که دین یهود و مسیحیت نیز از ادیان الهی می‎باشند، بنابراین آنها هم اکنون اعتبار و مشروعیت داشته و دین حق می‎باشند و باید آنها را با اسلام هم عرض یکدیگر دانست؛ پس چرا نتوانیم یکی از آنها را به دلخواه اختیار نماییم ؟! و چرا ملزم باشیم فقط دین اسلام را بپذیریم ؟!"

ناصر: "گرچه همه ادیان الهی از سوی خداوند هستند و در روح یکسان می‎باشند و هر کدام با ویژگی های خود نسبت به ظرف زمانی خود اعتبار و مشروعیت دارند، ولی از آنجا که در پیکره و برنامه های عملی و نیز در تبیین بعضی از معارف با یکدیگر متفاوتند، آن برنامه ها و بیانهای متفاوت نمی توانند نسبت به شخصی که اصل الهی بودن آنها را پذیرفته است هم اکنون و در ظرف زمانی ما اعتبار و مشروعیت داشته و حق باشند؛ زیرا آن برنامه های دینی به لحاظ تفاوت و اختلافی که با

ناوبری کتاب