صفحه ۱۲۵

است؛ و چون او خاتم پیمبران و دین او خاتم ادیان الهی است، مناسب بود معجزه آن حضرت نیز معجزه ای جاوید باشد، و در هر عصر و زمانی با پیشرفت علم و دانش بشری غنچه های ظریف و ناشکفته آن بتدریج شکوفا گردد.

هرچند برحسب ضبط تاریخهای معتبر، آن حضرت معجزات دیگری غیر از قرآن - از قبیل معجزات پیامبران گذشته - نیز فراوان داشته اند، و برخی از آنها به نحو تواتر به ما رسیده است."

معجزه آمدن درخت نزد رسول خدا (ص)

منصور: "خوشوقت می‎شوم اگر از باب نمونه یکی از این قبیل معجزات پیامبر اسلام را یادآور شوی."

ناصر: "مولا امیرالمؤمنین (ع) در اواخر خطبه 192 نهج البلاغه معروف به خطبه قاصعه معجزه ای را از پیامبراکرم (ص) نقل می‎کند که خلاصه آن چنین است: من همراه او بودم هنگامی که سران قریش نزد وی آمدند و گفتند: ای محمد، تو ادعای بزرگی کردی که پدرانت نکردند، ما از تو کاری می‎خواهیم که اگر انجام دهی می‎دانیم تو پیامبر هستی، و اگر انجام ندهی ساحر و دروغگویی. پیامبر فرمود: خواسته شما چیست ؟ گفتند: از این درخت بخواهی که از جا کنده شود و پیش رویت بایستد، فرمود: خدا بر همه چیز تواناست، اگر خدا این کار را انجام دهد ایمان می‎آورید؟ گفتند: آری، فرمود: بزودی خواسته شما را به شما ارائه می‎دهم و می‎دانم شما به سوی خیر باز نمی گردید؛ سپس

ناوبری کتاب