صفحه ۱۲۲

منصور: "ناصر جان، به چه دلیل می‎گویی اسلام یک دین الهی است ؟"

ناصر: "پیامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) ادعای پیامبری از جانب خدا نمود، و برای اثبات مدعای خویش معجزات بسیاری را ارائه کرد که مهمترین آنها قرآن کریم است.

البته در گذشته یادآور شدیم که ممکن است کسانی غیر از پیامبران الهی نیز در اثر ریاضتهای روحی و یا مکاشفات، اهل کرامت و یا کارهای خارق عادت باشند؛ ولی این قبیل افراد اگر به دروغ ادعای نبوت کنند و کارهای خارق عادت خود را سند قرار دهند، بر خدای مهربان حکیم و هدایتگر عادل لازم است قدرت کارهای خارق عادت را از آنان سلب نماید؛ زیرا بر او قبیح است معجزات را در اختیار دروغگویان و تدلیس کنندگان قرار دهد و مردم را در این امر حیاتی به اشتباه بیندازد.

و بالاخره ما در عدالت و حکمت و هدایتگری خداوند شک نداریم؛ پس قرار دادن معجزه در اختیار مدعی نبوت و رسالت دلیل بر صحت ادعای او می‎باشد.

قرآن معجزه جاوید رسول خدا (ص)

تاریخ به طور قطع به ما نشان می‎دهد که محیط عربستان در آن زمان محیط مدرسه و علم و دانش نبود، و حضرت محمد(ص) در هیچ

ناوبری کتاب