صفحه ۱۲۰

طرفینی معمولا شنونده به چرت نزدیکتر است؛ خوب است به سراغ شام و استراحت برویم."

ناصر و منصور پس از صرف شام در بستر خواب آرمیدند. ناصر ساعتی پیش از طلوع فجر از خواب برخاست و با نگاهی ژرف به آسمان و ماه و ستارگان آیه هایی از قرآن کریم را زمزمه می‎کرد و سپس نماز شب و در پی آن نماز صبح را به جا آورد؛ در این میان منصور از خواب بیدار شد و زمزمه های دلنشین ناصر و خلوت او با خدای خویش دل او را ربود و در درون خویش تحولی شگرف احساس کرد.

نبوت خاصه و برتری دین اسلام از سایر ادیان

منصور: "دوست عزیز، حالت روحی و مناجات تو با خدا در دل من تحولی عجیب ایجاد نمود. این که تو خواب شیرین را رها کرده و به نماز و مناجات و ذکر و دعا روآورده ای لابد در دل خود یافته ها و باورهایی داری که من تا حال از آنها محروم بوده ام. اینک من تصمیم گرفتم ادیان و آیین های موجود در جهان را مورد بررسی قرار دهم و آیینی را که عقل و منطق پشتیبان و حامی آن باشد برای خود انتخاب نمایم. تو با چه ملاکی دین اسلام را برگزیده ای ؟! آیا وراثت و محیط عامل انتخاب تو بوده و یا آنکه پس از تحقیق و بررسی بر اساس ملاکهای عقلی و استدلالهای منطقی اسلام را پذیرفته ای ؟!"

ناصر: "منصور جان، امروز ادیان و آیین های رایج در جهان بسیار است؛ ولی از ادیان توحیدی که پیروان آنها به خدای یکتا و عالم غیب و

ناوبری کتاب