صفحه ۱۱۸

یگانگی روح همه ادیان الهی

منصور: "اگر دین خدا و دستورات او براساس مصلحت و خیر انسانها تشریع شده است، چرا در هر زمان پیامبری از طرف خدا مبعوث شده و هرکدام برای خود برنامه هایی را بر خلاف دیگران ارائه می‎دهد و پیروان هر دین تنها دین خود را حق و دیگران را باطل می‎پندارند؟!"

ناصر: "اصل گرایش به دین مقتضای فطرت (فطرة الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم)، سوره روم (30)، آیه 30 و ندای جان انسانهای بیدار است، و روح همه ادیان الهی یکی بیش نیست،(قل یا أهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ألا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله)، سوره آل عمران (3)، آیه 64 و آن ایمان به عالم غیب و تسلیم در برابر خدای یکتا و طی کردن مسیر حق و عدالت در زندگی فردی و اجتماعی است. و بالاخره هدف همه ادیان الهی اصلاح زندگی اجتماعی انسانها و ارائه راه سعادت و کمال معنوی آنان می‎باشد. همه ادیان الهی در دعوت به توحید و ایمان به عالم غیب و آینده و اهداف تشریع هماهنگ می‎باشند ولی در فروع و برنامه های انسان ساز برحسب شرایط ساختاری و اجتماعی انسانها تفاوت دارند. هرچند در ذات و صفات خدای یگانه هیچ گونه تحول و تکامل رخ نمی دهد و هرچه دارد از ازل داشته و خواهد داشت و در علم او به مصالح و مفاسد انسانها کشف اشتباه و خلاف پیش نمی آید، ولی روحیه انسانها برحسب شرایط و فرهنگ های مختلف موروثی و اکتسابی

ناوبری کتاب