صفحه ۱۱۱

ناگفته نماند که در این سفرهای چهارگانه افراد تفاوت دارند و سرعت و کندی وجود دارد و در آراسته شدن به صفات کمالیه الهی برخی به حد اعلی می‎رسند و برخی در مرتبه پایین تر متوقف می‎شوند.(تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات)، سوره بقره (2)، آیه 253

و بالاخره پیامبران الهی در اثر قابلیت و استعداد خاص خود و عنایت خدا پس از انجام سفرهای معنوی چهارگانه از سرچشمه علم بی پایان خدا برنامه هایی را که برای تنظیم زندگی اجتماعی انسانها و یا برای تکامل روحی آنان ضرورت دارد دریافت می‎کنند و به آنان ابلاغ می‎نمایند."

راه اثبات نبوت (معجزات)

منصور: "ممکن است کسی به دروغ ادعای نبوت کند، ما صدق گفتار کسی را که ادعای نبوت و پیام آوری از سوی خدا را دارد چگونه به دست آوریم ؟"

ناصر: "راه اثبات نبوت معجزه است؛ بدین معنا که مدعی نبوت برای اثبات ادعای خویش کاری را انجام دهد که ذاتا محال نیست ولی برحسب قوانین و جریانهای عادی انجامش ممکن نیست. و انجام آن به دست او حکایت می‎کند از ارتباط عمیق او با کانون قدرت خدای قادر مطلق، و این که با قدرت خدایی این کار انجام شده، و همزمان او انسانها

ناوبری کتاب