صفحه ۱۰۸

ناصر: "در بین انسانها تفاوت بسیار است و بسا برخی افراد در اثر اسباب و شرایط قبل از ولادت و بعد از آن دارای استعداد تام و ویژه موروثی هستند که می‎توانند با امداد غیبی و تجلیات الهی به سوی مراحل عالم غیب پرواز نموده و حقایق عالم غیب را مشاهده نمایند و پیامهای خدایی را دریافت کنند. البته خدا فیاض علی الاطلاق است و به اصطلاح "تام الفاعلیة" می‎باشد، ولی مزاجهایی که قابلیت داشته باشند جلوه های غیبی را دریافت نمایند بسیار کم می‎باشند.در زیارت وارث خطاب به حضرت سیدالشهداء(ع) چنین می‎گوییم: "اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة لم تنجسک الجاهلیة بأنجاسها".

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض ____ ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود

ابن سینا در آخر الهیات شفاء می‎گوید: "حتما این شخص که پیامبر است چنین نیست که وجود او در هر زمان تکرار شود، زیرا ماده ای که کمال مثل او را بپذیرد در مزاجهای کمی وجود دارد." یعنی ماده و نطفه ای که بتواند روح پاک و شفاف و کاملی همچون روح پیامبر را بپذیرد باید دارای مزاج ویژه ای باشد که بسیار نادر است.

سفرهای چهارگانه روحانی و معنوی انسان کامل

بزرگان برای انسانی که در اثر وجود اسباب و شرایط تکامل در ساختار وجودی او و عنایت الهی استعداد و قابلیت سیر معنوی

ناوبری کتاب