صفحه ۹۵

دو روز عبادت را رها کند، و پس از دو روز تا روزدهم وظایف مستحاضه را انجام داده وکارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید؛ آنگاه اگر خون از ده روز بگذرد، معلوم می‎شود تمام خونهایی که پس از گذشت ایام عادت خود دیده استحاضه بوده، و باید روزهای پس از عادت به بعد را استحاضه قرار داده و عبادتهایی را که در آن روزها انجام نداده قضا نماید.

(مسأله 6) اگر در ظاهر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون باشد، باید با مقداری پنبه خود را آزمایش کند پس اگر پاک بود برای عبادتهای خود غسل نماید.

(مسأله 7) اگر خون بدن خود انسان یا خون حیوان حلال گوشت به بدن یا لباس نمازگزار باشد، در صورتی که مجموع آن کمتر از یک درهم در لباس و یا کمتر از یک نخود در بدن باشد نماز خواندن با آن اشکالی ندارد؛ ولی اگر به اندازه سر سوزنی از خون حیض یا خون حیوان حرام گوشت یا خون حیوانی که خودبه خود مرده است، و یا بنابر احتیاط واجب خون نفاس یا استحاضه و یا خون انسان دیگری در بدن یا لباس نمازگزار باشد نمازش باطل است.

چند توصیه بهداشتی:

بهداشت دوران قاعدگی از جمله مسائلی است که در عین سادگی نیاز به توجهی خاص دارد؛ در زمان قاعدگی به علت باز بودن دهانه رحم رعایت مراقبتهای بهداشتی امری ضروری می‎باشد؛ زیرا عدم رعایت آنها منجر به بروز عفونتهای زنانه شده و باعث پیدایش مشکلات زیادی در آینده می‎شود. برخی از نکات که رعایت آنها در این دوران برای بانوان لازم و ضروری است بدین قرار است:

1 - در زمان خونریزی از نوار بهداشتی استفاده کنید و آن را زود به زود عوض کنید.

2 - اگر به جای نوار بهداشتی از پنبه یا دستمال کاغذی یا پارچه استفاده می‎کنید، حتما روی آنها یک عدد گاز استریل قرار دهید، زیرا ممکن است ذرات جدا شده از

ناوبری کتاب