صفحه ۹۰

جواب: خیر، رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) و توقف در مساجد دیگر و خواندن سوره ای که سجده واجب دارد برای مستحاضه اشکال ندارد.

(سؤال 7) آیا مستحاضه می‎تواند جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند؟

جواب: بله، مستحاضه قلیله در صورت وضو گرفتن و مستحاضه متوسطه و کثیره در صورت وضو و غسل می‎تواند جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند؛ ولی اگر وقت نماز داخل شده و برای خواندن نماز طبق وظیفه اش عمل نموده در صورتی که پس از آن بخواهد جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند لازم نیست دوباره وضو یا غسل نماید.

ناوبری کتاب