صفحه ۸۷

عمدا یا از روی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند، باید برای نماز ظهر و عصر غسل نماید؛ و اگر برای نماز ظهر وعصر غسل نکند، باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل نماید؛ چه آن خون ادامه داشته باشد یا قطع شده باشد؛ و نمازی را که بدون غسل خوانده باید قضا نماید.

(مسأله 3) مستحاضه متوسطه یا کثیره که وظیفه اش غسل کردن است چنانچه انجام غسل برای او طوری مشقت داشته باشد که معمولا قابل تحمل نیست یا به واسطه غسل کردن احتمال ضرر یا بیماری بدهد، باید به جای هر غسل یک تیمم نماید؛ و چنانچه به گونه ای باشد که مثلا اگر برای نماز صبح غسل کند برای او ضرری ندارد ولی غسل برای نماز ظهر وعصر یا مغرب و عشا موجب حرج یا ضرر او می‎شود، باید غسل برای نماز صبح را انجام داده و برای نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا به ترتیبی که گفته شد تیمم نماید.

(مسأله 4) اگر مستحاضه یکی از کارهایی که بر او واجب می‎باشد حتی عوض کردن پنبه را ترک کند، بنابر احتیاط نمازش باطل است.

(مسأله 5) اگر مستحاضه بعد از نماز خود را بررسی کند و خون نبیند، گرچه بداند دوباره خون می‎آید می‎تواند بلافاصله با وضویی که دارد نماز بعد را بخواند.

(مسأله 6) هر گاه استحاضه قلیله تبدیل به متوسطه، و یا استحاضه متوسطه تبدیل به کثیره شود، مستحاضه باید به وظیفه خود در حالت جدید عمل نماید.

(مسأله 7) اگر استحاضه قلیله پیش از نماز متوسطه یا کثیره شود، باید کارهای متوسطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهد؛ و اگر استحاضه متوسطه تبدیل به کثیره شود، باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد، و چنانچه برای استحاضه متوسطه غسل کرده باشد باید دوباره برای کثیره غسل کند.

(مسأله 8) مستحاضه کثیره یا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت نماز برای نماز غسل کند کافی نیست؛ بلکه اگر نزدیک اذان صبح برای نماز شب غسل کند و نماز شب را بخواند، بنابر احتیاط بعد از داخل شدن صبح - در صورتی که خون ادامه دارد - برای نماز صبح دوباره غسل و وضو را به جا آورد.

ناوبری کتاب