صفحه ۶۲

در میان مشرکان عرب نیز اشکالی در معاشرت با زن در زمان قاعدگی وجود نداشته است؛ ولی عربهایی که در شهر مدینه یا اطراف آن زندگی می‎کردند کم و بیش به خلق و خوی یهود انس گرفته بودند و با زنان حائض چنان رفتار می‎کردند که یهودیان با این گونه زنان رفتار می‎نمودند، پس در زمان عادت ماهیانه از آنها به طور کلی جدا می‎شدند.در این باره مراجعه شود به تفسیر المیزان، ج 2، ص 208.

همین اختلاف در آئین و تندروی یهود و سهل انگاری دیگران سبب شد که بعضی از مسلمانان از پیامبراکرم (ص) در این باره سؤال کنند و در پاسخ آنان آیه مذکور نازل گردید.

در روایتی آمده که برخی از اعراب پیش پیامبراکرم (ص) آمدند و از مشکلات به وجود آمده در اثر دوری از زنان در حالت قاعدگی به روشی که در آئین یهود بود شکایت نمودند، حضرت در جواب آنها فرمود: "من به شما دستور دادم که از آمیزش جنسی و نزدیکی با آنها در ایام حیض خودداری نمائید، و به شما دستور ندادم که آنها را از پیش خود برانید و با این گونه زنان چنان کنید که عجم ها در این دوران رفتار می‎نمایند."مستدرک الوسائل، باب 37 از ابواب الحیض، ح 9، ج 2، ص 39.

اسلام در مورد تماس با زنان حائض راه میانه را پیموده است و از تندروی یهود که هیچ گونه معاشرتی را جایز نمی شمردند و سهل انگاری دیگران که هیچ محدودیتی برای تماس با زنان حائض قائل نبودند جلوگیری نموده، و گفته است که هر گونه معاشرت و نشست و برخاست با این گونه زنان غیر از مجامعت و آمیزش جنسی - که زیانهای بهداشتی فراوانی را به همراه دارد، همان گونه که طب امروز نیز آن را اثبات نموده - مانعی ندارد.

علاوه بر آن اسلام تلاش نموده است تا احترام و شخصیت زن در این دوران آسیبی نبیند؛ در سخنی از رسول گرامی اسلام (ص) آمده است: "یک روز قاعدگی و حیض برای شما زنان از عبادت یک سال که روزهایش را روزه دار و شب هایش را

ناوبری کتاب