صفحه ۶۱

"حیض" خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زنان خارج می‎شود، و زن را در زمان دیدن این خون "حائض" می‎گویند؛ این خون در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ یا سرخ مایل به سیاهی است و با فشار و کمی سوزش بیرون می‎آید.

قرآن کریم می‎فرماید: (و یسئلونک عن المحیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث أمرکم الله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین)سوره بقره (2): آیه 222. یعنی: "از تو درباره خون حیض سؤال می‎کنند، بگو: چیز آلوده و زیانباری است، پس در حالت قاعدگی از زنان کناره گیری نموده (و با آنان نزدیکی نکنید) و به آنها نزدیک نگردید تا پاک شوند؛ و هنگامی که پاک شدند از مسیر و طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش نمایید؛ خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد".

در آئین یهود نسبت به معاشرت با زنانی که در حالت قاعدگی قرار دارند سخت گیری شدیدی صورت گرفته و مردان از معاشرت با آنان برحذر داشته شده اند؛ گرچه این معاشرت به صورت غذا خوردن و آشامیدن همراه آنان و یا نشستن و خوابیدن و زندگی کردن با آنها در یک اطاق باشد.

ولی در مقابل آن در آئین مسیحیت هیچ گونه فرقی میان حالت حیض زن و غیر حیض او نیست، بلکه همه گونه معاشرت حتی آمیزش جنسی با آنان بی مانع است.

ناوبری کتاب