صفحه ۵۷

- مثل درون بینی و گوش - واجب نیست؛ و نیز اگر سوراخ گوشواره و مانند آن به قدری گشاد نباشد که داخل آن دیده شود، شستن داخل آن لازم نیست.

(سؤال 3) اگر کسی بین غسل ادرار نماید تکلیفش چیست ؟

جواب: اگر در بین غسل یکی از کارهایی که وضو را باطل می‎کند انجام دهد، بنابر احتیاط واجب غسل را از سر گیرد و برای نماز و سایر کارهایی که نیازمند طهارت است وضو هم بگیرد.

(سؤال 4) اگر منی مرد بدون جماع و دخول وارد رحم زن شود آیا بر زن غسل واجب می‎گردد؟

جواب: خیر، بر زن لازم نیست غسل نماید، ولی در صورت خارج شدن منی از رحم اجتناب از آن لازم است.

(سؤال 5) اگر زن پس از جماع و نزدیکی غسل نماید و پس از آن رطوبتی از او خارج شود چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که بداند این رطوبت همان منی مرد است که در داخل مجرای او باقی مانده، دوباره بر او لازم نیست غسل نماید، اما آن رطوبت نجس است و به هر جا سرایت کرده باید آب کشیده شود؛ و اگر نداند این رطوبت چیست، اجتناب از آن لازم نیست.

(سؤال 6) آیا "عرق جنب از حرام" نجس است و باید از آن اجتناب کرد؟

جواب: بله، کسی که از راه حرام مثل زنا یا استمناء جنب شده یا با همسر خود در وقتی که نزدیکی با او حرام است نزدیکی کرده - مثلا در حال حیض یا نفاس و یا در حال روزه ماه رمضان - در صورتی که بدنش عرق نماید بنابر احتیاط واجب باید از آن عرق اجتناب شود، و نباید با بدن و لباس آلوده به این عرق نماز خوانده شود؛ و این فرد اگر به واسطه آماده نبودن شرایط غسل تیمم بدل از غسل کند و پس از آن عرق نماید، باز بنابر احتیاط واجب باید از عرق خود پرهیز کند و با آن نماز نخواند؛ و چون این عرق بنابر احتیاط واجب نجس است، به هنگام غسل از آبی استفاده نماید که نیم گرم است و از غسل با آب گرم خودداری نماید تا در هنگام غسل عرق نکند.

ناوبری کتاب