صفحه ۴۷

کارهایی که مستحب است همراه طهارت باشد

1 - خواندن نماز میت

شخصی از حضرت کاظم (ع) می‎پرسد جنازه ای را می‎برند و من وضو ندارم اگر بخواهم وضو بگیرم نماز بر او از دستم می‎رود، آیا می‎توانم بدون وضو بر او نماز بخوانم ؟ حضرت می‎فرماید: "اگر طهارت داشته باشی پیش من بهتر و محبوبتر است".وسائل الشیعة، باب 21 از ابواب صلاة الجنازة، ح 2، ج 3، ص 110.

این نماز در حقیقت نوعی دعا و درخواست از خداوند متعال است که همراه گفتن تکبیر و تسبیح و اذکار دیگر انجام می‎شود و در آن رکوع و سجده ای نیست پس نیاز به وضو ندارد، همان گونه که انسان می‎تواند خداوند متعال را در هرحالی - گر چه وضو نداشته باشد - بخواند.

و به همین دلیل فرد جنب و زن حائض هم می‎توانند در نماز میت حاضر شوند، اگر چه بهتر است زن حائض در گوشه ای جدای از سایر افرادی که به جماعت بر میت نماز می‎خوانند بایستد و نماز میت را بخواند.

2 - هنگام خوابیدن

حضرت سلمان از پیامبراکرم (ص) نقل می‎نمایند که فرمود: "هر کس با طهارت بخوابد مثل آن است که تمام شب را شب زنده داری نموده است".همان، باب 9 از ابواب الوضوء، ح 3، ج 1، ص 379.

نسبت به فردی که جنب شده و می‎خواهد بخوابد، داشتن طهارت تأکید بیشتری شده است.

در روایتی از حضرت علی (ع) آمده است: "مسلمان در حالی که جنب است نمی خوابد، او نمی خوابد مگر این که طهارت داشته باشد (غسل نماید)؛ پس اگر آب پیدا نکرد تیمم نماید؛ زیرا که روح مؤمن در حال خواب به سوی خدا سیر نموده و او را ملاقات می‎نماید، و خداوند بر او برکت ارزانی می‎دارد، پس اگر هنگام مرگش

ناوبری کتاب