صفحه ۴۶

پس شایسته است بانوان گرامی تا می‎توانند تلاش نمایند در حال طهارت باشند و فرزندانشان را نیز به این کار تشویق نمایند.

حضرت امام حسین (ع) می‎فرمایند: "اصحاب پیامبراکرم همین که به واسطه دستشویی رفتن وضویشان باطل می‎شد دوباره وضو یا تیمم می‎گرفتند تا مبادا بدون طهارت مرگ آنها را فرا گیرد."مستدرک الوسائل، همان، باب 11، ح 2، ص 298.

کارهای نیازمند طهارت:

گذشته از آثار گفته شده شرط انجام بعضی از کارها داشتن طهارت است که از آن جمله می‎توان موارد زیر را نام برد:

1 - هر گونه نمازی جز نماز میت

چنانچه در حدیث معتبر آمده است: "لا صلاة الا بطهور"وسائل الشیعة، باب 1 از ابواب الوضوء، ح 1، ج 1، ص 365. یعنی: هیچ نمازی بدون طهارت نخواهد بود.

2 - طواف واجب خانه خدا.

3 - رساندن جایی از بدن به خط قرآن

و نیز بنابر احتیاط واجب برای رساندن جایی از بدن به نام خدای متعال به هر زبانی که نوشته شده باشد.

در احادیثی که از معصومین (ع) نقل شده نسبت به داشتن طهارت برای انجام بعضی از کارها زیاد سفارش شده؛ که برخی از آنها عبارتند از:

ناوبری کتاب