صفحه ۴۵۲

26- مفردات الفاظ القرآن، تألیف الراغب الاصفهانی "متوفی حدود 425 ه' .ق" تحقیق صفوان عدنان داوودی، انتشارات دارالقلم، دمشق، یک جلد، چاپ اول، 1416 ه' .ق.

27- المیزان فی تفسیر القرآن، تألیف علامه محمد حسین طباطبایی (ره)، منشورات مؤسسه اعلمی، بیروت، 20 جلد، سال 1393 ه' .ق.

28- النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تألیف مجدالدین أبی السعادات، معروف به "ابن الاثیر" "متوفی 906 ه' .ق" تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، 5 جلد، منشورات دار احیاء الکتب العربیة، چاپ اول، سال 1383 ه' .ق.

29- نهج البلاغه، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ سوم، سال 1371 ه' .ش.

30- نهج الفصاحه، اثر ابوالقاسم پاینده، منشورات سازمان انتشارات جاویدان، یک جلد.

31- وسائل الشیعة، تألیف فقیه محدث محمد بن الحسن الحر العاملی (ره)، "متوفی 1104 ه' .ق"، تحقیق مؤسسه آل البیت (ع)، 30 جلد، چاپ دوم.

ناوبری کتاب