صفحه ۴۵۰

8- تحف العقول، تألیف أبی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرانی، از اعلام قرن چهارم هجری، تحقیق علی اکبر غفاری، منشورات مؤسسه نشر اسلامی، جامعه مدرسین قم، یک جلد، چاپ چهارم، سال 1416 ه' .ق.

9- تفسیر نمونه، زیر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی دامت برکاته و با همکاری جمعی از نویسندگان، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، 27 جلد به ضمیمه یک جلد فهرست موضوعی.

10- تنبیه الخواطر و نزهة النواظر معروف به "مجموعه ورام" تألیف أبی الحسین ورام بن أبی فراس المالکی الاشتری "متوفی 605 ه' .ق" نشر مکتبة الفقیه، قم، 2 جلد در یک مجلد.

11- تهذیب الاحکام، تألیف أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی "متوفی 460 ه' .ق" تحقیق سید حسن خراسانی، منشورات دارالاضواء، بیروت، 10 جلد، چاپ سوم، سال 1406 ه' .ق.

12- پروین اعتصامی، شاعره ای از تبار روشنی ها، تألیف احمد دانشگر، انتشارات حافظ نوین، تهران، چاپ اول.

13- خطبه حضرت فاطمه زهرا(س)، مجموعه درسهای فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته، نشر تفکر، یک جلد، چاپ سوم، بهار 1378.

14- رساله توضیح المسائل، مطابق با فتاوای فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته، نشر سرایی، قم، یک جلد، چاپ هجدهم، تاریخ انتشار بهار 1380.

15- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تألیف زین الدین بن علی الجبعی العاملی معروف به "شهید ثانی" "متوفی سال 965 ه' .ق" تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر، منشورات دارالعالم الاسلامی، بیروت، 10 جلد.

16- سعدی در گلستان حدیث آل محمد(ع)، تألیف سید عبدالوهاب محصل، انتشارات محصل، قم، چاپ اول، بهار 1381.

ناوبری کتاب