صفحه ۴۴۹

فهرست پاره ای از منابع کتاب

1- احکام پزشکی، مطابق با فتاوای فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته، نشر سایه، قم، یک جلد، چاپ اول، سال 1381 ه' .ش.

2- احکام و مناسک حج، مطابق با فتاوای فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته، نشر سایه، قم، یک جلد، چاپ اول، سال 1381 ه' .ش.

3- اختیار معرفة الرجال، تألیف أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی "متوفی 460 ه' .ق" تحقیق حسن مصطفوی، منشورات دانشگاه مشهد، یک جلد، سال چاپ 1348 ه' .ش.

4- بحارالانوار، تألیف العلامة الشیخ محمد باقر المجلسی (ره)، منشورات مؤسسة الوفاء، بیروت، 110 جلد، چاپ سوم، سال 1403 ه' .ق.

5- بوستان سعدی (سعدی نامه)، تصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی، انتشارات شرکت سهامی خوارزمی، تهران، یک جلد، چاپ پنجم، تاریخ انتشار دی ماه 1375 ه' .ش.

6- تازه های احکام، مشتمل بر پرسش ها و پاسخ های جدید فقهی، تهیه و تنظیم محمد حسن موحدی ساوجی، چاپ مرکز نشر علوم دانشگاهی و معارف اسلامی فاضل، یک جلد، چاپ اول، پاییز 1373.

7- التبیان فی تفسیر القرآن، تألیف أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی "متوفی سال 460 ه' .ق" تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، منشورات احیاء التراث العربی، 10 جلد.

ناوبری کتاب