صفحه ۴۴۵

حضرت امام حسن عسکری (ع) به من رو نموده و گفتند: "بله، این سؤال ابن ابی العوجاء است، و جواب ما (ائمه) همگی در صورتی که مفاد و موضوع مسأله یکی باشد به یک گونه خواهد بود".همان، ح 3، ص 94.

با توجه به حدیث مذکور می‎توان این شبهه ای را که در مسأله ارث زن و مرد مطرح می‎شود "شبهه ابن ابی العوجاء" نامید.

2 - "عبدالله بن سنان" یکی از اصحاب امام صادق (ع) نیز از آن حضرت علت نصف بودن سهم ارث زن را می‎پرسد و آن حضرت در جواب می‎فرماید: "لما جعل الله لها من الصداق"همان، ح 5، ص 95. یعنی: به خاطر آن است که (در مقابل نصف دیگر) خداوند برای زن مهریه را قرار داده است.

3 - امام رضا(ع) در جواب سؤال "یونس بن عبدالرحمن" در همین موضوع چنین می‎فرماید: "لان النساء یرجعن عیالا علی الرجال"همان، ح 2، ص 94. یعنی: به خاطر این که زنان بالاخره به عنوان عیال (مستحق نفقه و مخارج) به مردان مراجعه می‎نمایند (و سهم اضافی مرد را بدین طریق از او می‎گیرند).

4 - همچنین آن حضرت در جواب "محمد بن سنان" چنین می‎گویند: "لان المراءة اذا تزوجت اخذت و الرجل یعطی..."همان، ح 4، ص 95. یعنی: "به خاطر این که زن وقتی شوهر می‎کند گیرنده (مهریه) است ولی مرد دهنده آن... همچنین برای این که زن جزء عیال مرد بوده و مخارج او بر عهده وی می‎باشد؛ ولی بر عهده زن نیست که هزینه های مرد را تأمین نموده و نفقه او را بپردازد".

چند مسأله:

(مسأله 1) اگر شوهر بمیرد و از هیچ زنی فرزند نداشته باشد، همسر دائمی او

ناوبری کتاب