صفحه ۴۴۱

برخاست و قانون ارث را که با طبیعت بشر و فطرت او سازگار بود از خرافاتی که در اثر جهل به آن ضمیمه کرده بودند پاک نمود و تبعیضات ناروایی را که بین افراد بزرگسال و افراد خردسال از یک طرف و بین مردان و زنان از طرف دیگر گذاشته بودند با وضع قوانین جدید از بین برد؛ قوانینی که اساس آن بر مبنای عدالت و توجه به واقعیتهای موجود در زندگی بشر و مطابق با نیاز هر یک از اقشار جامعه تنظیم شده بود.

بر همین اساس این آیه شریفه نازل شد: (للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا)سوره نساء (4): آیه 7. یعنی: "برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود می‎گذارند سهم و بهره ای است، و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشان می‎گذارند سهم و بهره ای است، خواه مالی که باقی می‎ماند کم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و حتمی".

علل تفاوت سهم زن و مرد در ارث:

یکی از دستورات قطعی اسلام که قرآن بر آن تصریح دارد این است که در هنگام تقسیم ارث - در غالب موارد - سهم مردان دو برابر سهم زنان است؛ قرآن کریم در این باره می‎فرماید: (یوصیکم الله فی اولا دکم للذکر مثل حظ الانثیین )همان، آیه 11. یعنی: "خداوند درباره فرزندانتان شما را سفارش می‎کند که (از میراث) برای پسر به اندازه سهم دو دختر باشد".

در اینجا بلافاصله به ذهن برخی افراد خطور می‎کند که این حکم تبعیض بین زن و مرد است و شما گفتید اسلام با تبعیض مخالف است ! این سؤالی است که سابقه دیرینه دارد و از روایاتی که نقل خواهد شد به دست می‎آید که در زمان ائمه اطهار(ع) نیز چنین سخنی از ناحیه مسلمانان و غیر مسلمانان زیاد مطرح می‎شده است.

ناوبری کتاب