صفحه ۴۴

1 - ایجاد نورانیت

از مجموع احادیث معصومین (ع) استفاده می‎شود طهارتی که دراثر وضو یا غسل یا تیمم به دست می‎آید در وجود انسان ایجاد نوعی نورانیت و صفای باطن می‎نماید؛ در روایتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده: "من افراد امت خویش را در روز قیامت به واسطه آثاری که وضو در ایشان گذاشته می‎شناسم."میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، باب 47 از ابواب الوضوء، ح 19، ج 1، ص 358. و یا در حدیث دیگری که از ایشان وارد شده آمده است: "به واسطه آثار وضو امت من در قیامت روسپید وارد صحرای محشر می‎شوند."همان.

به همین جهت در سخنان پیشوایان دین (ع) آمده که اگر شخصی دارای طهارت است، برای او نیز مستحب است که تجدید طهارت نماید؛ در روایتی از حضرت امام صادق (ع) نقل شده: "الطهر علی الطهر عشر حسنات"وسائل الشیعة، همان، باب 8، ح 3، ص 376. یعنی: تجدید طهارت در حال طهارت ثواب ده حسنه دارد.

در برخی دیگر از روایات این گونه تعبیر شده که وضو گرفتن در حال طهارت داشتن ثواب ده حسنه دارد.همان، ح 10، صص 377 - 378. سنن ابی داود، ج 1، ص 16، ح 62.

در روایت دیگری نقل شده: "الوضوء علی الوضوء نور علی نور"وسائل الشیعة، همان، ح 8، ص 377. یعنی: وضو گرفتن در حال داشتن وضو انباشت نور بر نور است.

2 - محبوب خداوند واقع شدن

در قرآن کریم آمده است: (ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین )سوره بقره (2): آیه 222. یعنی: "خداوند توبه کاران را دوست دارد و نیز انسانهای پاک و پاکیزه را دوست دارد."

ناوبری کتاب